Przetargi archiwalne

Przebudowa obiektu mostowego o numerze JNI 01024803 w ci?gu ulicy Piaskowej w Suszcu

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Piątek, 17 lipca 2020 r.

Termin: Środa, 5 sierpnia 2020 r. godz. 09:00

więcej

Sprzeda? drewna pochodz?cego z wiatro?omów przy drogach wojewódzkich oraz wycinki drzew przy drodze powiatowej ul. Katowickiej w Pszczynie

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Czwartek, 16 lipca 2020 r.

Termin: Piątek, 24 lipca 2020 r. godz. 10:00

więcej

Czyszczenie rowów przydro?nych w ci?gu dróg wojewódzkich powierzonych do utrzymania PZD Pszczyna

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Piątek, 12 czerwca 2020 r.

Termin: Poniedziałek, 29 czerwca 2020 r. godz. 09:00

więcej

Roboty drogowe zwi?zane z bie??cym utrzymaniem dróg powiatowych zarz?dzanych przez PZD Pszczyna

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Poniedziałek, 8 czerwca 2020 r.

Termin: Wtorek, 23 czerwca 2020 r. godz. 09:00

więcej

Przebudowa dróg powiatowych 4149S tj. ul. Szkolnej w Por?bie i ul. Por?bskiej w Radostowicach

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Piątek, 29 maja 2020 r.

Termin: Poniedziałek, 15 czerwca 2020 r. godz. 09:00

więcej

Projekt przebudowy z tytu?u szkód górniczych ul. Orlej w Pniówku i Krzy?owicach na odcinku od ul. Kruczej do wjazdu do GZWiK z zabezpieczeniem drogi na szkody górnicze

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Piątek, 29 maja 2020 r.

Termin: Poniedziałek, 8 czerwca 2020 r. godz. 09:00

więcej

Remont drogi powiatowej nr 4133S tj. ul. Wiejskiej w Grzawie w km 0+370 do 1+420 - etap 2

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Środa, 20 maja 2020 r.

Termin: Czwartek, 4 czerwca 2020 r. godz. 09:00

więcej

Budowa chodnika w ci?gu ul. Ligonia w Krzy?owicach - etap 2

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Środa, 13 maja 2020 r.

Termin: Czwartek, 28 maja 2020 r. godz. 09:00

więcej

Naprawa pozimowa nawierzchni jezdni ul. Hodowców w Wi?le Wielkiej, ul. ??cznej w Brze?cach i ul. Jana Paw?a II w Kobielicach

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Wtorek, 12 maja 2020 r.

Termin: Wtorek, 26 maja 2020 r. godz. 09:00

więcej

Remont cz?stkowy wielkopowierzchniowy na DW933 na odcinku Pszczyna - Góra

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Poniedziałek, 4 maja 2020 r.

Termin: Wtorek, 19 maja 2020 r. godz. 09:00

więcej

Odnowa oznakowania poziomego na sieci dróg wojewódzkich powierzonych do utrzymania PZD Pszczyna

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Poniedziałek, 4 maja 2020 r.

Termin: Wtorek, 19 maja 2020 r. godz. 09:00

więcej

Przebudowa ul. Rodzinnej w Kobiórze na odcinku od parkingu cmentarnego do drogi krajowej nr 1

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Wtorek, 28 kwietnia 2020 r.

Termin: Czwartek, 14 maja 2020 r. godz. 09:00

więcej

Odnowa oznakowania poziomego na sieci dróg wojewódzkich powierzonych do utrzymania PZD Pszczyna

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Wtorek, 7 kwietnia 2020 r.

Termin: Poniedziałek, 27 kwietnia 2020 r. godz. 09:00

więcej

Piel?gnacja zieleni wysokiej w pasie drogowym dróg powiatowych i wojewódzkich zarz?dzanych i powierzonych do utrzymania PZD Pszczyna

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Wtorek, 7 kwietnia 2020 r.

Termin: Czwartek, 23 kwietnia 2020 r. godz. 10:00

więcej

Wykoszenie poboczy, skarp i przeciwskarp dróg powiatowych i wojewódzkich zarz?dzanych i powierzonych do utrzymania przez Powiatowy Zarz?d Dróg w Pszczynie

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Wtorek, 7 kwietnia 2020 r.

Termin: Poniedziałek, 20 kwietnia 2020 r. godz. 09:00

więcej

„Budowa chodnika w ci?gu ul. Ligonia w Krzy?owicach” - etap 1

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Wtorek, 24 marca 2020 r.

Termin: Czwartek, 9 kwietnia 2020 r. godz. 09:00

więcej

Sprzeda? drewna pochodz?cego z wycinek drzew z terenu przeznaczonego pod budow? ci?gu pieszo rowerowego w Kobiórze

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Czwartek, 5 marca 2020 r.

Termin: Piątek, 13 marca 2020 r. godz. 10:00

więcej

Sprzeda? drewna pochodz?cego z wiatro?omów przy drogach wojewódzkich oraz wycinki drzew przy drodze powiatowej ul. Katowickiej w Pszczynie

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Czwartek, 5 marca 2020 r.

Termin: Piątek, 13 marca 2020 r. godz. 10:00

więcej

Remont drogi powiatowej nr 4133S tj. ul. Wiejskiej w Grzawie w km 0+370 do 1+420

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Środa, 12 lutego 2020 r.

Termin: Czwartek, 27 lutego 2020 r. godz. 09:00

więcej

Wycinka drzew z pasa drogowego dróg powiatowych zarz?dzanych przez PZD Pszczyna

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Wtorek, 18 lutego 2020 r.

Termin: Środa, 26 lutego 2020 r. godz. 09:00

więcej

?cinanie poboczy w ci?gu dróg powiatowych zarz?dzanych przez PZD Pszczyna

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Środa, 5 lutego 2020 r.

Termin: Czwartek, 20 lutego 2020 r. godz. 09:00

więcej

Utrzymanie oznakowania pionowego na drogach powiatowych i wojewódzkich zarz?dzanych i powierzonych do utrzymania PZD Pszczyna

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Wtorek, 14 stycznia 2020 r.

Termin: Środa, 29 stycznia 2020 r. godz. 09:00

więcej

Roboty drogowe zwi?zane z bie??cym utrzymaniem dróg powiatowych zarz?dzanych przez PZD Pszczyna

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Czwartek, 28 listopada 2019 r.

Termin: Piątek, 13 grudnia 2019 r. godz. 09:00

więcej

Wycinka drzew z pasa drogowego dróg powiatowych i wojewódzkich zarz?dzanych i powierzonych do utrzymania PZD Pszczyna

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Piątek, 29 listopada 2019 r.

Termin: Poniedziałek, 9 grudnia 2019 r. godz. 09:00

więcej

Dostawa benzyny bezo?owiowej PB 95 oraz oleju nap?dowego zgodnych z obowi?zuj?cymi normami dla potrzeb PZD Pszczyna

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Czwartek, 21 listopada 2019 r.

Termin: Piątek, 29 listopada 2019 r. godz. 09:00

więcej

Miejscowości

Wyszukiwarka

© 2010-2020 © pless intermedia. Wszelkie prawa zastrzeżone.