Przebudowa odwodnienia drogi powiatowej 4126S, ul. Katowickiej w Piasku w km 0+860 do 0+990

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Środa, 26 października 2016 r.

Termin: Czwartek, 10 listopada 2016 r. godz. 09:00

więcej

Przetargi archiwalne

Przebudowa komunikacji wewnętrznej na terenie PZS nr 2 w Pszczynie.

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Pszczyna

Dodano: Wtorek, 11 października 2016 r.

Termin: Środa, 26 października 2016 r. godz. 10:00

więcej

Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Al. Górnośląska (DK1) – Hallera w Pszczynie

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Piątek, 7 października 2016 r.

Termin: Poniedziałek, 24 października 2016 r. godz. 09:00

więcej

Podziały działek znajdujących się w pasie dróg powiatowych.

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Pszczyna

Dodano: Czwartek, 13 października 2016 r.

Termin: Piątek, 21 października 2016 r. godz. 10:00

więcej

Budowa chodników przy ul. Śląskiej w Krzyżowicach – etap I

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Czwartek, 6 października 2016 r.

Termin: Piątek, 21 października 2016 r. godz. 09:00

więcej

Przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji na wydzierżawienie miejsca handlowego przy ul. Katowickiej w Pszczynie

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Poniedziałek, 10 października 2016 r.

Termin: Wtorek, 18 października 2016 r. godz. 10:00

więcej

Przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji na wydzierżawienie miejsca handlowego przy ul. Katowickiej w Pszczynie

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Czwartek, 29 września 2016 r.

Termin: Piątek, 7 października 2016 r. godz. 10:00

więcej

Wycinka drzew w ciągu dróg powiatowych i wojewódzkich zarządzanych i powierzonych do utrzymania PZD Pszczyna

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Czwartek, 29 września 2016 r.

Termin: Piątek, 7 października 2016 r. godz. 09:00

więcej

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i dróg wojewódzkich zarządzanych i powierzonych do utrzymania PZD Pszczyna w sezonie 2016/2017

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Wtorek, 27 września 2016 r.

Termin: Środa, 5 października 2016 r. godz. 09:00

więcej

Świadczenie usług przewozowych w powiatowej komunikacji publicznego transportu zbiorowego Powiatu Pszczyńskiego.

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Pszczyna

Dodano: Poniedziałek, 19 września 2016 r.

Termin: Środa, 28 września 2016 r. godz. 10:00

więcej

Budowa chodnika przy ul. Korczaka w Golasowicach i ul. Golasowickiej w Pielgrzymowicach

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Środa, 27 lipca 2016 r.

Termin: Czwartek, 11 sierpnia 2016 r. godz. 09:00

więcej

Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej 4127 S, ul. Szewczyka w Studzienicach w km 3+068

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Wtorek, 26 lipca 2016 r.

Termin: Środa, 10 sierpnia 2016 r. godz. 09:00

więcej

Remont odwodnienia ulic Wiejskiej i Topolowej w Miedźnej - Etap II - remont nawierzchni jezdni w km 2+860 do 3+130 wraz z remontem przepustu w km 2+930 w ciągu drogi powiatowej nr 4132S ul. Topolowa

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Wtorek, 26 lipca 2016 r.

Termin: Środa, 10 sierpnia 2016 r. godz. 09:00

więcej

Remont drogi powiatowej 4137S tj. ul. Pszczyńskiej w Woli

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Czwartek, 21 lipca 2016 r.

Termin: Piątek, 5 sierpnia 2016 r. godz. 09:00

więcej

Przebudowa ul. Woszczyckiej w Rudziczce na odcinku od DW935 do ul. Szkolnej

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Czwartek, 21 lipca 2016 r.

Termin: Piątek, 5 sierpnia 2016 r. godz. 09:00

więcej

Usuwanie złomów i wywrotów w ciągu dróg powiatowych zarządzanych przez PZD Pszczyna

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Środa, 27 lipca 2016 r.

Termin: Czwartek, 4 sierpnia 2016 r. godz. 09:00

więcej

Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew w pasie dróg powiatowych na terenie Powiatu Pszczyńskiego

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Piątek, 22 lipca 2016 r.

Termin: Poniedziałek, 1 sierpnia 2016 r. godz. 10:00

więcej

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pszczynie.

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Pszczyna

Dodano: Środa, 13 lipca 2016 r.

Termin: Piątek, 22 lipca 2016 r. godz. 10:00

więcej

Wykonanie parkingów wraz z drogą dojazdową za budynkiem internatu PZS nr 2 w Pszczynie przy ul. Szymanowskiego 12.

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Pszczyna

Dodano: Wtorek, 5 lipca 2016 r.

Termin: Czwartek, 21 lipca 2016 r. godz. 10:00

więcej

Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 4158S nad potokiem Bzianka w Pielgrzymowicach o nr JNI 01024816

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Czwartek, 23 czerwca 2016 r.

Termin: Piątek, 8 lipca 2016 r. godz. 10:00

więcej

Usuwanie złomów i wywrotów w ciągu dróg powiatowych i wojewódzkich zarządzanych i powierzonych do utrzymania PZD Pszczyna

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Wtorek, 28 czerwca 2016 r.

Termin: Środa, 6 lipca 2016 r. godz. 09:00

więcej

Wykonanie drogi dojazdowej do terenów szkoły i auli PZS nr 1 w Pszczynie przy ul. Kopernika 5

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Pszczyna

Dodano: Piątek, 17 czerwca 2016 r.

Termin: Poniedziałek, 4 lipca 2016 r. godz. 10:00

więcej

Poprawa jakości ewidencyjnej mapy numerycznej opracowanej w ramach projektu Phare 2003, doprowadzenie do zgodności danych ewidencyjnych z działem pierwszym Ksiąg Wieczystych dla obszaru gminy Suszec.

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Pszczyna

Dodano: Środa, 22 czerwca 2016 r.

Termin: Piątek, 1 lipca 2016 r. godz. 10:00

więcej

Usługi związane z utrzymaniem zieleni przydrożnej - praca rębaka w ciągu dróg powiatowych zarządzanych przez PZD Pszczyna

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Czwartek, 23 czerwca 2016 r.

Termin: Piątek, 1 lipca 2016 r. godz. 09:00

więcej

Utrzymanie zieleni wysokiej w pasie drogowym dróg powiatowych i wojewódzkich zarządzanych i powierzonych do utrzymania PZD Pszczyna

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Czwartek, 23 czerwca 2016 r.

Termin: Piątek, 1 lipca 2016 r. godz. 09:00

więcej

Wyszukiwarka

© 2010-2016 © pless intermedia. Wszelkie prawa zastrzeżone.