Piel?gnacja zieleni wysokiej w pasie drogowym dróg powiatowych i wojewódzkich zarz?dzanych i powierzonych do utrzymania PZD Pszczyna

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Wtorek, 7 kwietnia 2020 r.

Termin: Poniedziałek, 20 kwietnia 2020 r. godz. 10:00

więcej

Odnowa oznakowania poziomego na sieci dróg wojewódzkich powierzonych do utrzymania PZD Pszczyna

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Wtorek, 7 kwietnia 2020 r.

Termin: Poniedziałek, 27 kwietnia 2020 r. godz. 09:00

więcej

Wykoszenie poboczy, skarp i przeciwskarp dróg powiatowych i wojewódzkich zarz?dzanych i powierzonych do utrzymania przez Powiatowy Zarz?d Dróg w Pszczynie

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Wtorek, 7 kwietnia 2020 r.

Termin: Poniedziałek, 20 kwietnia 2020 r. godz. 09:00

więcej

Przetargi archiwalne

„Budowa chodnika w ci?gu ul. Ligonia w Krzy?owicach” - etap 1

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Wtorek, 24 marca 2020 r.

Termin: Czwartek, 9 kwietnia 2020 r. godz. 09:00

więcej

Sprzeda? drewna pochodz?cego z wycinek drzew z terenu przeznaczonego pod budow? ci?gu pieszo rowerowego w Kobiórze

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Czwartek, 5 marca 2020 r.

Termin: Piątek, 13 marca 2020 r. godz. 10:00

więcej

Sprzeda? drewna pochodz?cego z wiatro?omów przy drogach wojewódzkich oraz wycinki drzew przy drodze powiatowej ul. Katowickiej w Pszczynie

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Czwartek, 5 marca 2020 r.

Termin: Piątek, 13 marca 2020 r. godz. 10:00

więcej

Remont drogi powiatowej nr 4133S tj. ul. Wiejskiej w Grzawie w km 0+370 do 1+420

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Środa, 12 lutego 2020 r.

Termin: Czwartek, 27 lutego 2020 r. godz. 09:00

więcej

Wycinka drzew z pasa drogowego dróg powiatowych zarz?dzanych przez PZD Pszczyna

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Wtorek, 18 lutego 2020 r.

Termin: Środa, 26 lutego 2020 r. godz. 09:00

więcej

?cinanie poboczy w ci?gu dróg powiatowych zarz?dzanych przez PZD Pszczyna

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Środa, 5 lutego 2020 r.

Termin: Czwartek, 20 lutego 2020 r. godz. 09:00

więcej

Utrzymanie oznakowania pionowego na drogach powiatowych i wojewódzkich zarz?dzanych i powierzonych do utrzymania PZD Pszczyna

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Wtorek, 14 stycznia 2020 r.

Termin: Środa, 29 stycznia 2020 r. godz. 09:00

więcej

Roboty drogowe zwi?zane z bie??cym utrzymaniem dróg powiatowych zarz?dzanych przez PZD Pszczyna

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Czwartek, 28 listopada 2019 r.

Termin: Piątek, 13 grudnia 2019 r. godz. 09:00

więcej

Wycinka drzew z pasa drogowego dróg powiatowych i wojewódzkich zarz?dzanych i powierzonych do utrzymania PZD Pszczyna

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Piątek, 29 listopada 2019 r.

Termin: Poniedziałek, 9 grudnia 2019 r. godz. 09:00

więcej

Dostawa benzyny bezo?owiowej PB 95 oraz oleju nap?dowego zgodnych z obowi?zuj?cymi normami dla potrzeb PZD Pszczyna

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Czwartek, 21 listopada 2019 r.

Termin: Piątek, 29 listopada 2019 r. godz. 09:00

więcej

Dostawa benzyny bezo?owiowej PB 95 oraz oleju nap?dowego zgodnych z obowi?zuj?cymi normami dla potrzeb PZD Pszczyna

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Środa, 13 listopada 2019 r.

Termin: Czwartek, 21 listopada 2019 r. godz. 09:00

więcej

Sprzeda? drewna pochodz?cego z wycinki drzew w pasach drogowych dróg powiatowych zarz?dzanych przez PZD Pszczyna na terenie Powiatu Pszczy?skiego

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Poniedziałek, 28 października 2019 r.

Termin: Wtorek, 5 listopada 2019 r. godz. 10:00

więcej

Utrzymanie oznakowania pionowego na drogach powiatowych i wojewódzkich zarz?dzanych i powierzonych do utrzymania PZD Pszczyna

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Czwartek, 10 października 2019 r.

Termin: Piątek, 25 października 2019 r. godz. 09:00

więcej

Zakup fabrycznie nowego samochodu dostawczego-wywrotki dla Powiatowego Zarz?du Dróg w Pszczynie

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Czwartek, 10 października 2019 r.

Termin: Piątek, 18 października 2019 r. godz. 09:00

więcej

Projekt rozbudowy dróg powiatowych nr 4133S oraz 4134S w miejscowo?ci Mied?na i Frydek na odcinku od skrzy?owania z ul. Bieru?sk? do skrzy?owania z ul. Górno?l?sk?

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Wtorek, 1 października 2019 r.

Termin: Środa, 9 października 2019 r. godz. 09:00

więcej

Wycinka drzew z pasa drogowego dróg powiatowych i wojewódzkich zarz?dzanych i powierzonych do utrzymania PZD Pszczyna

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Wtorek, 1 października 2019 r.

Termin: Środa, 9 października 2019 r. godz. 09:00

więcej

Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego-wywrotki dla Powiatowego Zarz?du Dróg w Pszczynie

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Poniedziałek, 30 września 2019 r.

Termin: Wtorek, 8 października 2019 r. godz. 09:00

więcej

Wymiana ?ród?a ciep?a wraz z wymiana instalacji c.o. w budynku PZS nr 2 przy ul. Bogedaina 24 w Pszczynie

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Pszczyna

Dodano: Piątek, 13 września 2019 r.

Termin: Poniedziałek, 30 września 2019 r. godz. 10:00

więcej

Wycinka drzew z pasa drogowego dróg powiatowych i wojewódzkich zarz?dzanych i powierzonych do utrzymania PZD Pszczyna

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Czwartek, 19 września 2019 r.

Termin: Piątek, 27 września 2019 r. godz. 09:00

więcej

Dostawa soli drogowej luzem z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2019/2020

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Wtorek, 17 września 2019 r.

Termin: Środa, 25 września 2019 r. godz. 09:00

więcej

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i dróg wojewódzkich zarz?dzanych i powierzonych do utrzymania PZD Pszczyna w sezonie 2019/2020

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Poniedziałek, 2 września 2019 r.

Termin: Wtorek, 10 września 2019 r. godz. 09:00

więcej

Roboty drogowe zwi?zane z bie??cym utrzymaniem dróg wojewódzkich powierzonych do utrzymania Powiatowi Pszczy?skiemu

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Wtorek, 13 sierpnia 2019 r.

Termin: Środa, 28 sierpnia 2019 r. godz. 09:00

więcej

Wyszukiwarka

© 2010-2020 © pless intermedia. Wszelkie prawa zastrzeżone.