Dostawa i instalacja urządzeń i wyposażenia pracowni do praktycznej nauki zawodu w PZS nr 1 i PZS nr 2 w Pszczynie.

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Pszczyna

Dodano: Środa, 11 października 2017 r.

Termin: Poniedziałek, 27 listopada 2017 r. godz. 10:00

1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa i instalacja urządzeń i wyposażenia pracowni do praktycznej nauki zawodu w PZS nr 1 i PZS nr 2 w Pszczynie.
2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń i wyposażenia zespołu pracowni w Powiatowych Zespołach Szkół w Pszczynie tj.:
a. pracowni usług gastronomicznych z zapleczem cateringowym .
b. pracowni do nauki architektury krajobrazu.
c. pracowni do nauki rysunku technicznego i dokumentacji technicznej.
d. trzech pracowni do nauki języka obcego zawodowego.
e. pracowni elektrycznej i elektronicznej .
f. pracowni montażu i konserwacji urządzeń elektrycznych .

Ze względu na charakter przedmiotu dostawy i istniejący na rynku wyspecjalizowany podział w przedmiotowych branżach (producenci sprzętu gastronomicznego, komputerowego, elektrycznego, mebli) dla umożliwienia udziału w postępowaniu jak najszerszej grupie wyspecjalizowanych wykonawców, całość zamówienia podzielono na 8 odrębnych części:

CZĘŚĆ A – Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.
Szczegółowy zakres zgodnie z załącznikiem nr 1/A

CZĘŚĆ B – Dostawa i instalacja wyposażenia pracowni usług gastronomicznych z zapleczem cateringowym - sprzęt gastronomiczny.
Szczegółowy zakres zgodnie z załącznikiem nr 1/B

CZĘŚĆ C – Dostawa i montaż mebli biurowych i wyposażenia.
Szczegółowy zakres zgodnie z załącznikiem nr 1/C

CZĘŚĆ D – Dostawa sprzętu geodezyjnego i budowlanego.
Szczegółowy zakres zgodnie z załącznikiem nr 1/D

CZĘŚĆ E – Dostawa i instalacja wyposażenia poligraficznego i biurowego.
Szczegółowy zakres zgodnie z załącznikiem nr 1/E

CZĘŚĆ F – Dostawa i instalacja wyposażenia stanowisk do montażu, badań i eksploatacji urządzeń, maszyn i podzespołów elektrycznych i elektronicznych.
Szczegółowy zakres zgodnie z załącznikiem nr 1/F

CZĘŚĆ G – Dostawa i instalacja wyposażenia stanowiska do praktycznej nauki języka obcego zawodowego.
Szczegółowy zakres zgodnie z załącznikiem nr 1/G

CZĘŚĆ H – Dostawa i instalacja pomocy dydaktycznych.
Szczegółowy zakres zgodnie z załącznikiem nr 1/H

UWAGA:
Zakres zamówienia obejmuje ponadto:
1. Transport i montaż w miejsce dostaw tj.: budynki Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Pszczynie, zlokalizowane przy ul. Kopernika 5 i Poniatowskiego 2 oraz budynek Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Pszczynie, zlokalizowany przy ul. Szymanowskiego 12.
2. Dostarczenie razem z dostawą przedmiotu zamówienia dokumentów gwarancyjnych producenta, aprobat technicznych, certyfikatów bezpieczeństwa itp. szczególnie w zakresie zastosowania w obiektach oświatowych i użyteczności publicznej, przekazanie zamawiającemu szczegółowych instrukcji w języku polskim obsługi i konserwacji właściwych dla każdej jednostki dostarczonego wyposażenia – adekwatnie do danego elementu zamówienia.
3. Instruktaż stanowiskowy – adekwatnie dla wskazanego w opisie Przedmiotu Zamówienia danego elementu zamówienia.
4. Wskazane w SIWZ znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, który charakteryzują produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę, są uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny.” Wykonawcy mogą składać oferty równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w SIWZ - zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 Ustawy. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Zgodnie z art. 30 ust. 5 Ustawy „Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi spełniają wymagania określone przez zamawiającego”. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ.

Ilość wyświetleń: 2882

powrót

Wyszukiwarka

© 2010-2018 © pless intermedia. Wszelkie prawa zastrzeżone.