Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki na podstawie decyzji nr OSR.6131.00047.2017 Wójta Gminy Pawłowice oraz złomów i wywrotów w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Pszczyńskiego

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Wtorek, 9 stycznia 2018 r.

Termin: Środa, 17 stycznia 2018 r. godz. 10:00

Pszczyna, dnia 09 stycznia 2018 r.


OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 701 KC Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie ogłasza I przetarg na sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki na podstawie decyzji nr OSR.6131.00047.2017 Wójta Gminy Pawłowice oraz złomów i wywrotów w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Pszczyńskiego

1. Przedmiot przetargu:
Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki na podstawie decyzji nr OSR.6131.00047.2017 Wójta Gminy Pawłowice oraz złomów i wywrotów w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Pszczyńskiego dokonanej w 2017 roku zgodnie z obmiarem brakarskim Nr 1/2018 z dnia 02.01.2018 r.
2. Na materiały przetargowe składają się:
1) formularz oferty cenowej „Oferta”– załącznik nr 1
2) wzór umowy – załącznik nr 2
3) warunki udziału w przetargu – załącznik nr 3
4) obmiar brakarski - załącznik nr 4
3. Termin składania oferty cenowej zgodnej z formularzem i warunkami udziału w przetargu do 17.01.2018 r., do godz. 10.00 w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie,
ul. Sygietyńskiego 20 – sekretariat (parter)
4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.01.2018 r., o godz. 10.15 w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie – sala konferencyjna (parter)
5. Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Zarządzie Dróg w Pszczynie, ul. Sygietyńskiego 20 lub pod numerem telefonu 32 212 80 68
6. Materiały przetargowe zamieszczono na stronie internetowej Powiatowego Zarządu Dróg
w Pszczynie, w BIP Starostwa Powiatowego w Pszczynie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sprzedającego i na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Pszczynie.
7. Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie zastrzega prawo zmiany ogłoszenia
i warunków przetargu, a także odwołania ogłoszenia i przetargu w każdym czasie bez podania przyczyny oraz zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek oferty.

Ilość wyświetleń: 830

powrót

Wyszukiwarka

© 2010-2018 © pless intermedia. Wszelkie prawa zastrzeżone.