?wiadczenie us?ug pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Powiatu Pszczy?skiego - Starostwa Powiatowego w Pszczynie .

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Pszczyna

Dodano: Czwartek, 25 października 2018 r.

Termin: Piątek, 9 listopada 2018 r. godz. 10:00

OG?OSZENIE O ZAMÓWIENIU

na ?wiadczenie us?ug pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby
Powiatu Pszczy?skiego - Starostwa Powiatowego
w Pszczynie

prowadzonym w trybie art. 138o ustawy Prawo zamówie? publicznych
(Dz.U. 2017 poz. 1579 z pó?n. zm.)

Znak post?powania: IZ.272.19.2018

Ilość wyświetleń: 1630

powrót

Wyszukiwarka

© 2010-2019 © pless intermedia. Wszelkie prawa zastrzeżone.