Przetargi archiwalne

Dostosowanie budynku ZLZ w Woli przy ul. Poprzecznej 1 do obowi?zuj?cych przepisów p. po?. Post?powanie powtórzone.

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Pszczyna

Dodano: Wtorek, 16 października 2018 r.

Termin: Poniedziałek, 5 listopada 2018 r. godz. 10:00

więcej

„Wymiana dwóch urz?dze? d?wigowych w budynkach Powiatu Pszczy?skiego”.

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Pszczyna

Dodano: Poniedziałek, 15 października 2018 r.

Termin: Wtorek, 30 października 2018 r. godz. 10:00

więcej

Remont dachu, rur spustowych i rynien oraz stropu mi?dzy najwy?szymi kondygnacjami pa?acu zlokalizowanego w zespole pa?acowo parkowym w Rudo?towicach, przy ul. Zawadzkiego 128.

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Pszczyna

Dodano: Wtorek, 2 października 2018 r.

Termin: Środa, 17 października 2018 r. godz. 10:00

więcej

Dostawa soli drogowej luzem z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2018/2019

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Poniedziałek, 1 października 2018 r.

Termin: Wtorek, 9 października 2018 r. godz. 09:00

więcej

Udzielenie i obs?uga d?ugoterminowego kredytu z?otowego dla Powiatu Pszczy?skiego.

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Pszczyna

Dodano: Wtorek, 18 września 2018 r.

Termin: Poniedziałek, 1 października 2018 r. godz. 10:00

więcej

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i dróg wojewódzkich zarz?dzanych i powierzonych do utrzymania PZD Pszczyna w sezonie 2018/2019

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Wtorek, 18 września 2018 r.

Termin: Środa, 26 września 2018 r. godz. 09:00

więcej

Dostosowanie budynku ZLZ w Woli przy ul. Poprzecznej 1 do obowi?zuj?cych przepisów p. po?”.

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Pszczyna

Dodano: Poniedziałek, 3 września 2018 r.

Termin: Piątek, 21 września 2018 r. godz. 10:00

więcej

Roboty drogowe zwi?zane z bie??cym utrzymaniem dróg powiatowych zarz?dzanych przez PZD Pszczyna

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Wtorek, 4 września 2018 r.

Termin: Środa, 19 września 2018 r. godz. 09:00

więcej

Piel?gnacja zieleni wysokiej w pasie drogowym dróg powiatowych i wojewódzkich zarz?dzanych i powierzonych do utrzymania PZD Pszczyna

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Poniedziałek, 10 września 2018 r.

Termin: Wtorek, 18 września 2018 r. godz. 09:00

więcej

Wycinka drzew z pasa drogowego dróg powiatowych i wojewódzkich zarz?dzanych i powierzonych do utrzymania PZD Pszczyna

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Piątek, 7 września 2018 r.

Termin: Poniedziałek, 17 września 2018 r. godz. 09:00

więcej

Remont ul. Orlej w Pniówku i Krzy?owicach na odcinku od skrzy?owania z ul. Krucz? do skrzy?owania z ul. Zwyci?stwa

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Czwartek, 30 sierpnia 2018 r.

Termin: Piątek, 14 września 2018 r. godz. 09:00

więcej

Wznowienie punktów granicznych dzia?ek znajduj?cych si? w pasie dróg powiatowych oraz podzia?y nieruchomo?ci zaj?tych pod drogi powiatowe na terenie Powiatu Pszczy?skiego.

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Pszczyna

Dodano: Środa, 29 sierpnia 2018 r.

Termin: Czwartek, 6 września 2018 r. godz. 10:00

więcej

Odnowa oznakowania poziomego na sieci dróg wojewódzkich powierzonych do utrzymania PZD Pszczyna

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Wtorek, 14 sierpnia 2018 r.

Termin: Środa, 29 sierpnia 2018 r. godz. 09:00

więcej

Odnowa oznakowania poziomego na sieci dróg powiatowych zarz?dzanych przez PZD Pszczyna

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Wtorek, 7 sierpnia 2018 r.

Termin: Środa, 22 sierpnia 2018 r. godz. 09:00

więcej

Remont drogi powiatowej 4144S tj. ul. G?ównej w Gocza?kowicach-Zdroju wraz z odwodnieniem 0+000 do 2+500

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Wtorek, 31 lipca 2018 r.

Termin: Wtorek, 21 sierpnia 2018 r. godz. 09:00

więcej

Remont ulicy Kosów w Studzienicach w km 1+335 do km 1+675

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Środa, 25 lipca 2018 r.

Termin: Czwartek, 9 sierpnia 2018 r. godz. 09:00

więcej

Projekt przebudowy ul. Wodzis?awskiej w Paw?owicach na odcinku od ul. Górniczej do obwodnicy Paw?owic z zabezpieczeniem drogi na szkody górnicze

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Środa, 25 lipca 2018 r.

Termin: Czwartek, 2 sierpnia 2018 r. godz. 09:00

więcej

Remont ulicy Wodzis?awskiej w Paw?owicach

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Wtorek, 17 lipca 2018 r.

Termin: Środa, 1 sierpnia 2018 r. godz. 09:00

więcej

Odnowa oznakowania poziomego na sieci dróg powiatowych i wojewódzkich zarz?dzanych i powierzonych do utrzymania PZD Pszczyna

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Czwartek, 12 lipca 2018 r.

Termin: Piątek, 27 lipca 2018 r. godz. 09:00

więcej

Przebudowa ul. Rodzinnej w Kobiórze na odcinku od parkingu do DK 1 – etap I

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Wtorek, 10 lipca 2018 r.

Termin: Środa, 25 lipca 2018 r. godz. 09:00

więcej

Wymiana ?ród?a ciep?a i instalacji c.w.u. w budynku ZSO w Pszczynie przy ul. 3 Maja 7.

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Pszczyna

Dodano: Środa, 4 lipca 2018 r.

Termin: Czwartek, 19 lipca 2018 r. godz. 10:00

więcej

„Modernizacja budynku internatu przy PZS nr 2 w Pszczynie – Poddasze – Etap II. Postępowanie powtórzone”.

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Pszczyna

Dodano: Piątek, 29 czerwca 2018 r.

Termin: Poniedziałek, 16 lipca 2018 r. godz. 10:00

więcej

Remont drogi powiatowej 4120 S tj. ul. Staromiejskiej w Pszczynie wraz z odwodnieniem w km 0+000 do 1+500

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Wtorek, 26 czerwca 2018 r.

Termin: Środa, 11 lipca 2018 r. godz. 09:00

więcej

Roboty drogowe związane z bieżącym utrzymaniem dróg wojewódzkich powierzonych do utrzymania PZD Pszczyna

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Poniedziałek, 25 czerwca 2018 r.

Termin: Wtorek, 10 lipca 2018 r. godz. 09:00

więcej

Remont ulicy Wodzisławskiej w Pawłowicach

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Piątek, 22 czerwca 2018 r.

Termin: Poniedziałek, 9 lipca 2018 r. godz. 09:00

więcej

Wyszukiwarka

© 2010-2019 © pless intermedia. Wszelkie prawa zastrzeżone.