Przetargi archiwalne

Projekt rozbudowy dróg powiatowych nr 4133S oraz 4134S w miejscowo?ci Mied?na i Frydek na odcinku od skrzy?owania z ul. Bieru?sk? do skrzy?owania z ul. Górno?l?sk?

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Wtorek, 1 października 2019 r.

Termin: Środa, 9 października 2019 r. godz. 09:00

więcej

Wycinka drzew z pasa drogowego dróg powiatowych i wojewódzkich zarz?dzanych i powierzonych do utrzymania PZD Pszczyna

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Wtorek, 1 października 2019 r.

Termin: Środa, 9 października 2019 r. godz. 09:00

więcej

Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego-wywrotki dla Powiatowego Zarz?du Dróg w Pszczynie

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Poniedziałek, 30 września 2019 r.

Termin: Wtorek, 8 października 2019 r. godz. 09:00

więcej

Wymiana ?ród?a ciep?a wraz z wymiana instalacji c.o. w budynku PZS nr 2 przy ul. Bogedaina 24 w Pszczynie

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Pszczyna

Dodano: Piątek, 13 września 2019 r.

Termin: Poniedziałek, 30 września 2019 r. godz. 10:00

więcej

Wycinka drzew z pasa drogowego dróg powiatowych i wojewódzkich zarz?dzanych i powierzonych do utrzymania PZD Pszczyna

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Czwartek, 19 września 2019 r.

Termin: Piątek, 27 września 2019 r. godz. 09:00

więcej

Dostawa soli drogowej luzem z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2019/2020

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Wtorek, 17 września 2019 r.

Termin: Środa, 25 września 2019 r. godz. 09:00

więcej

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i dróg wojewódzkich zarz?dzanych i powierzonych do utrzymania PZD Pszczyna w sezonie 2019/2020

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Poniedziałek, 2 września 2019 r.

Termin: Wtorek, 10 września 2019 r. godz. 09:00

więcej

Roboty drogowe zwi?zane z bie??cym utrzymaniem dróg wojewódzkich powierzonych do utrzymania Powiatowi Pszczy?skiemu

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Wtorek, 13 sierpnia 2019 r.

Termin: Środa, 28 sierpnia 2019 r. godz. 09:00

więcej

Piel?gnacja zieleni wysokiej w pasie drogowym dróg powiatowych i wojewódzkich zarz?dzanych i powierzonych do utrzymania PZD Pszczyna

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Czwartek, 25 lipca 2019 r.

Termin: Piątek, 2 sierpnia 2019 r. godz. 09:00

więcej

Przebudowa drogi powiatowej nr 4111S tj. ul. Sznelowiec w Pszczynie w km 0+942,5 do 1+547,5

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Poniedziałek, 15 lipca 2019 r.

Termin: Wtorek, 30 lipca 2019 r. godz. 09:00

więcej

: Realizacja zada? prowadzonych przez Wydzia? Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomo?ciami: Modernizacja poziomej osnowy szczegó?owej dla miasta Pszczyna, Skanowanie i archiwizacja dokumentacji

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Pszczyna

Dodano: Poniedziałek, 15 lipca 2019 r.

Termin: Wtorek, 23 lipca 2019 r. godz. 10:00

więcej

Piel?gnacja zieleni wysokiej w pasie drogowym dróg powiatowych i wojewódzkich zarz?dzanych i powierzonych do utrzymania PZD Pszczyna

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Poniedziałek, 15 lipca 2019 r.

Termin: Wtorek, 23 lipca 2019 r. godz. 09:00

więcej

Udzielenie i obs?uga d?ugoterminowego kredytu z?otowego dla Powiatu Pszczy?skiego.

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Pszczyna

Dodano: Środa, 10 lipca 2019 r.

Termin: Czwartek, 18 lipca 2019 r. godz. 10:00

więcej

Sprzeda? drewna pochodz?cego z usuni?tych z?omów i wywrotów z pasów drogowych dróg powiatowych i dróg wojewódzkich zarz?dzanych i powierzonych do utrzymania przez PZD Pszczyna na terenie Powiatu Pszcz

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Wtorek, 9 lipca 2019 r.

Termin: Środa, 17 lipca 2019 r. godz. 10:00

więcej

Remont odwodnienia drogi powiatowej nr 4133S tj. ul. Wiejskiej w Grzawie w km 0+790 do 1+400

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Piątek, 28 czerwca 2019 r.

Termin: Poniedziałek, 15 lipca 2019 r. godz. 09:00

więcej

Projekt rozbudowy dróg powiatowych nr 4133S oraz 4134S w miejscowo?ci Mied?na i Frydek na odcinku od skrzy?owania z ul. Bieru?sk? do skrzy?owania z ul. Górno?l?sk?

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Czwartek, 4 lipca 2019 r.

Termin: Piątek, 12 lipca 2019 r. godz. 09:00

więcej

Roboty drogowe zwi?zane z bie??cym utrzymaniem dróg powiatowych zarz?dzanych przez PZD Pszczyna

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Poniedziałek, 24 czerwca 2019 r.

Termin: Wtorek, 9 lipca 2019 r. godz. 09:00

więcej

Dostawa sprz?tu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Pszczynie – dostawa Cyfrowego Aparatu RTG ?ródoperacyjnego z ruchomym Ramieniem C.

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Pszczyna

Dodano: Środa, 26 czerwca 2019 r.

Termin: Poniedziałek, 8 lipca 2019 r. godz. 10:00

więcej

Dostawa sprz?tu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Pszczynie – dostawa zestawu video endoskopowego (gastroskopowo – kolonoskopowy) oraz myjni endoskopowej.

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Pszczyna

Dodano: Wtorek, 11 czerwca 2019 r.

Termin: Wtorek, 2 lipca 2019 r. godz. 10:00

więcej

Projekt rozbudowy dróg powiatowych nr 4133S oraz 4134S w miejscowo?ci Mied?na i Frydek na odcinku od skrzy?owania z ul. Bieru?sk? do skrzy?owania z ul. Górno?l?sk?

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Poniedziałek, 24 czerwca 2019 r.

Termin: Wtorek, 2 lipca 2019 r. godz. 09:00

więcej

Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 4114S tj. ul. Zimowej w Gocza?kowicach-Zdroju

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Środa, 19 czerwca 2019 r.

Termin: Czwartek, 27 czerwca 2019 r. godz. 09:00

więcej

Bie??ce utrzymanie mostów, wiaduktów i przepustów w ci?gu dróg powiatowych na terenie Powiatu Pszczy?skiego

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Środa, 22 maja 2019 r.

Termin: Czwartek, 6 czerwca 2019 r. godz. 09:00

więcej

„Remont dachu, rur spustowych i rynien oraz stropu mi?dzy najwy?szymi kondygnacjami pa?acu zlokalizowanego w kompleksie pa?acowo - parkowym w Rudo?towicach, przy ul. Zawadzkiego 128”.

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Pszczyna

Dodano: Wtorek, 21 maja 2019 r.

Termin: Środa, 5 czerwca 2019 r. godz. 10:00

więcej

Wyszukiwarka

© 2010-2020 © pless intermedia. Wszelkie prawa zastrzeżone.