Przetargi archiwalne

Dostawa sprz?tu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Pszczynie – dostawa Cyfrowego Aparatu RTG ?ródoperacyjnego z ruchomym Ramieniem C.

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Pszczyna

Dodano: Środa, 26 czerwca 2019 r.

Termin: Poniedziałek, 8 lipca 2019 r. godz. 10:00

więcej

Dostawa sprz?tu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Pszczynie – dostawa zestawu video endoskopowego (gastroskopowo – kolonoskopowy) oraz myjni endoskopowej.

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Pszczyna

Dodano: Wtorek, 11 czerwca 2019 r.

Termin: Wtorek, 2 lipca 2019 r. godz. 10:00

więcej

Projekt rozbudowy dróg powiatowych nr 4133S oraz 4134S w miejscowo?ci Mied?na i Frydek na odcinku od skrzy?owania z ul. Bieru?sk? do skrzy?owania z ul. Górno?l?sk?

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Poniedziałek, 24 czerwca 2019 r.

Termin: Wtorek, 2 lipca 2019 r. godz. 09:00

więcej

Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 4114S tj. ul. Zimowej w Gocza?kowicach-Zdroju

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Środa, 19 czerwca 2019 r.

Termin: Czwartek, 27 czerwca 2019 r. godz. 09:00

więcej

Bie??ce utrzymanie mostów, wiaduktów i przepustów w ci?gu dróg powiatowych na terenie Powiatu Pszczy?skiego

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Środa, 22 maja 2019 r.

Termin: Czwartek, 6 czerwca 2019 r. godz. 09:00

więcej

„Remont dachu, rur spustowych i rynien oraz stropu mi?dzy najwy?szymi kondygnacjami pa?acu zlokalizowanego w kompleksie pa?acowo - parkowym w Rudo?towicach, przy ul. Zawadzkiego 128”.

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Pszczyna

Dodano: Wtorek, 21 maja 2019 r.

Termin: Środa, 5 czerwca 2019 r. godz. 10:00

więcej

Budowa chodnika przy ul. Wiejskiej w Jarz?bkowicach

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Czwartek, 16 maja 2019 r.

Termin: Piątek, 31 maja 2019 r. godz. 09:00

więcej

Sprzeda? drewna pochodz?cego z usuni?tych z?omów i wywrotów z pasów drogowych dróg powiatowych i dróg wojewódzkich zarz?dzanych i powierzonych do utrzymania przez PZD Pszczyna na terenie Powiatu Pszcz

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Wtorek, 14 maja 2019 r.

Termin: Środa, 22 maja 2019 r. godz. 10:00

więcej

Bie??ce utrzymanie mostów, wiaduktów i przepustów w ci?gu dróg powiatowych na terenie Powiatu Pszczy?skiego

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Poniedziałek, 6 maja 2019 r.

Termin: Wtorek, 21 maja 2019 r. godz. 09:00

więcej

Wycinka drzew z pasa drogowego dróg powiatowych zarz?dzanych przez PZD Pszczyna

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Wtorek, 7 maja 2019 r.

Termin: Czwartek, 16 maja 2019 r. godz. 09:00

więcej

Wycinka drzew z pasa drogowego drogi powiatowej nr 4113S tj. ul. Zdrojowej w Pszczynie

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Poniedziałek, 6 maja 2019 r.

Termin: Czwartek, 16 maja 2019 r. godz. 09:00

więcej

Remont drogi powiatowej nr 4110S tj. ul ??cznej w Brze?cach w km 0+362 do km 1+162

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Piątek, 19 kwietnia 2019 r.

Termin: Wtorek, 7 maja 2019 r. godz. 09:00

więcej

Wycinka drzew z pasa drogowego drogi powiatowej nr 4113S tj. ul. Zdrojowej w Pszczynie

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Czwartek, 25 kwietnia 2019 r.

Termin: Poniedziałek, 6 maja 2019 r. godz. 09:00

więcej

Remont drogi powiatowej nr 4102S ul. Zielonej w Gocza?kowicach - Zdroju

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Środa, 17 kwietnia 2019 r.

Termin: Poniedziałek, 6 maja 2019 r. godz. 09:00

więcej

Sprzeda? drewna pochodz?cego z usuni?tych z?omów i wywrotów z pasów drogowych dróg powiatowych i dróg wojewódzkich zarz?dzanych i powierzonych do utrzymania przez PZD Pszczyna na terenie Powiatu Pszcz

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Piątek, 19 kwietnia 2019 r.

Termin: Poniedziałek, 29 kwietnia 2019 r. godz. 10:00

więcej

Dostawa fabrycznie nowej zamiatarki drogowej ci?gnionej dla Powiatowego Zarz?du Dróg w Pszczynie

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Środa, 17 kwietnia 2019 r.

Termin: Czwartek, 25 kwietnia 2019 r. godz. 09:00

więcej

Remont cz?stkowy wielkopowierzchniowy na DW933 na odcinku ?wiklice - Góra

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Wtorek, 9 kwietnia 2019 r.

Termin: Środa, 24 kwietnia 2019 r. godz. 09:00

więcej

„Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w trybie art. 24a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne dla obr?bów ewidencyjnych: Pszczyna i Stara Wie?; wchodz?cych w sk?ad jednostki ewidencyjn

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Pszczyna

Dodano: Czwartek, 11 kwietnia 2019 r.

Termin: Piątek, 19 kwietnia 2019 r. godz. 10:00

więcej

Dostawa fabrycznie nowego ci?gnika rolniczego dla Powiatowego Zarz?du Dróg w Pszczynie

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Środa, 10 kwietnia 2019 r.

Termin: Czwartek, 18 kwietnia 2019 r. godz. 09:00

więcej

Remont drogi powiatowej nr 4109S tj. ul. Hodowców w Wi?le Wielkiej w km 2+370 do 2+420 oraz 3+005 do 3+205

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Wtorek, 2 kwietnia 2019 r.

Termin: Środa, 17 kwietnia 2019 r. godz. 09:00

więcej

Remont przepustów w ci?gu drogi powiatowej nr 4128S tj. ul. Zawadzkiego w Rudo?towicach w km 1+760

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Wtorek, 2 kwietnia 2019 r.

Termin: Środa, 17 kwietnia 2019 r. godz. 09:00

więcej

Wykoszenie poboczy, skarp i przeciwskarp dróg powiatowych i wojewódzkich zarz?dzanych i powierzonych do utrzymania przez Powiatowy Zarz?d Dróg w Pszczynie

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Środa, 3 kwietnia 2019 r.

Termin: Czwartek, 11 kwietnia 2019 r. godz. 09:00

więcej

„Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w trybie art. 24a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne dla obr?bów ewidencyjnych: Pszczyna i Stara Wie?; wchodz?cych w sk?ad jednostki ewidencyjn

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Pszczyna

Dodano: Czwartek, 28 marca 2019 r.

Termin: Wtorek, 9 kwietnia 2019 r. godz. 10:00

więcej

Przebudowa drogi powiatowej nr 4103S tj. ul. Pawiej w Wi?le Ma?ej i ul. Jedno?ci w Studzionce – etap I

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Czwartek, 14 marca 2019 r.

Termin: Czwartek, 4 kwietnia 2019 r. godz. 09:00

więcej

Odnowa oznakowania poziomego na sieci dróg powiatowych zarz?dzanych przez PZD Pszczyna

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Poniedziałek, 4 marca 2019 r.

Termin: Wtorek, 19 marca 2019 r. godz. 09:00

więcej

Wyszukiwarka

© 2010-2020 © pless intermedia. Wszelkie prawa zastrzeżone.