Przetargi archiwalne

„Modernizacja budynku internatu PZS nr 2 w Pszczynie II pi?tro i poddasze etap III.”

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Pszczyna

Dodano: Czwartek, 28 lutego 2019 r.

Termin: Piątek, 15 marca 2019 r. godz. 10:00

więcej

Odnowa oznakowania poziomego na sieci dróg wojewódzkich powierzonych do utrzymania PZD Pszczyna

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Wtorek, 22 stycznia 2019 r.

Termin: Środa, 6 lutego 2019 r. godz. 09:00

więcej

Wycinka drzew z pasa drogowego dróg powiatowych i wojewódzkich zarz?dzanych i powierzonych do utrzymania PZD Pszczyna

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Środa, 23 stycznia 2019 r.

Termin: Czwartek, 31 stycznia 2019 r. godz. 09:00

więcej

Odnowa oznakowania poziomego na sieci dróg powiatowych zarz?dzanych przez PZD Pszczyna

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Środa, 16 stycznia 2019 r.

Termin: Czwartek, 31 stycznia 2019 r. godz. 09:00

więcej

„Wymiana urz?dzenia d?wigowego w budynku diagnostycznym Szpitala w Pszczynie przy ulicy Antesa 11.”

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Pszczyna

Dodano: Poniedziałek, 14 stycznia 2019 r.

Termin: Wtorek, 29 stycznia 2019 r. godz. 10:00

więcej

Utrzymanie oznakowania pionowego na drogach powiatowych i wojewódzkich zarz?dzanych i powierzonych do utrzymania PZD Pszczyna

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Czwartek, 3 stycznia 2019 r.

Termin: Piątek, 18 stycznia 2019 r. godz. 09:00

więcej

Odnowa oznakowania poziomego na sieci dróg wojewódzkich powierzonych do utrzymania PZD Pszczyna

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Czwartek, 3 stycznia 2019 r.

Termin: Piątek, 18 stycznia 2019 r. godz. 09:00

więcej

Wycinka drzew z pasa drogowego dróg powiatowych zarz?dzanych przez PZD Pszczyna

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Poniedziałek, 7 stycznia 2019 r.

Termin: Wtorek, 15 stycznia 2019 r. godz. 09:00

więcej

Wycinka drzew z pasa drogowego dróg powiatowych i wojewódzkich zarz?dzanych i powierzonych do utrzymania PZD Pszczyna

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Środa, 5 grudnia 2018 r.

Termin: Czwartek, 13 grudnia 2018 r. godz. 09:00

więcej

Prowadzenie zaj?? wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - poprzez zaj?cia ze specjalistami oraz udzielanie dodatkowych us?ug terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych sp

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Pszczyna

Dodano: Wtorek, 4 grudnia 2018 r.

Termin: Środa, 12 grudnia 2018 r. godz. 10:00

więcej

Wykonanie kompleksowej dokumentacji inwentaryzacyjnej i projektowej remontu Szpitala Powiatowego w Pszczynie przy ul. Antesa 11

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Pszczyna

Dodano: Czwartek, 29 listopada 2018 r.

Termin: Wtorek, 11 grudnia 2018 r. godz. 10:00

więcej

Roboty drogowe zwi?zane z bie??cym utrzymaniem dróg wojewódzkich powierzonych do utrzymania PZD Pszczyna

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Środa, 21 listopada 2018 r.

Termin: Czwartek, 6 grudnia 2018 r. godz. 09:00

więcej

?wiadczenie us?ug pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Powiatu Pszczy?skiego - Starostwa Powiatowego w Pszczynie .

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Pszczyna

Dodano: Czwartek, 25 października 2018 r.

Termin: Piątek, 9 listopada 2018 r. godz. 10:00

więcej

Sprzeda? drewna pochodz?cego z usuni?tych wywrotów i z?omów z pasów drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Pszczy?skiego

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Wtorek, 30 października 2018 r.

Termin: Środa, 7 listopada 2018 r. godz. 10:00

więcej

Dostosowanie budynku ZLZ w Woli przy ul. Poprzecznej 1 do obowi?zuj?cych przepisów p. po?. Post?powanie powtórzone.

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Pszczyna

Dodano: Wtorek, 16 października 2018 r.

Termin: Poniedziałek, 5 listopada 2018 r. godz. 10:00

więcej

„Wymiana dwóch urz?dze? d?wigowych w budynkach Powiatu Pszczy?skiego”.

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Pszczyna

Dodano: Poniedziałek, 15 października 2018 r.

Termin: Wtorek, 30 października 2018 r. godz. 10:00

więcej

Remont dachu, rur spustowych i rynien oraz stropu mi?dzy najwy?szymi kondygnacjami pa?acu zlokalizowanego w zespole pa?acowo parkowym w Rudo?towicach, przy ul. Zawadzkiego 128.

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Pszczyna

Dodano: Wtorek, 2 października 2018 r.

Termin: Środa, 17 października 2018 r. godz. 10:00

więcej

Dostawa soli drogowej luzem z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2018/2019

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Poniedziałek, 1 października 2018 r.

Termin: Wtorek, 9 października 2018 r. godz. 09:00

więcej

Udzielenie i obs?uga d?ugoterminowego kredytu z?otowego dla Powiatu Pszczy?skiego.

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Pszczyna

Dodano: Wtorek, 18 września 2018 r.

Termin: Poniedziałek, 1 października 2018 r. godz. 10:00

więcej

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i dróg wojewódzkich zarz?dzanych i powierzonych do utrzymania PZD Pszczyna w sezonie 2018/2019

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Wtorek, 18 września 2018 r.

Termin: Środa, 26 września 2018 r. godz. 09:00

więcej

Dostosowanie budynku ZLZ w Woli przy ul. Poprzecznej 1 do obowi?zuj?cych przepisów p. po?”.

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Pszczyna

Dodano: Poniedziałek, 3 września 2018 r.

Termin: Piątek, 21 września 2018 r. godz. 10:00

więcej

Roboty drogowe zwi?zane z bie??cym utrzymaniem dróg powiatowych zarz?dzanych przez PZD Pszczyna

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Wtorek, 4 września 2018 r.

Termin: Środa, 19 września 2018 r. godz. 09:00

więcej

Piel?gnacja zieleni wysokiej w pasie drogowym dróg powiatowych i wojewódzkich zarz?dzanych i powierzonych do utrzymania PZD Pszczyna

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Poniedziałek, 10 września 2018 r.

Termin: Wtorek, 18 września 2018 r. godz. 09:00

więcej

Wycinka drzew z pasa drogowego dróg powiatowych i wojewódzkich zarz?dzanych i powierzonych do utrzymania PZD Pszczyna

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Piątek, 7 września 2018 r.

Termin: Poniedziałek, 17 września 2018 r. godz. 09:00

więcej

Remont ul. Orlej w Pniówku i Krzy?owicach na odcinku od skrzy?owania z ul. Krucz? do skrzy?owania z ul. Zwyci?stwa

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Czwartek, 30 sierpnia 2018 r.

Termin: Piątek, 14 września 2018 r. godz. 09:00

więcej

Wyszukiwarka

© 2010-2019 © pless intermedia. Wszelkie prawa zastrzeżone.