Prowadzenie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - poprzez zajęcia ze specjalistami oraz udzielanie dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych s

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Pszczyna

Dodano: Środa, 20 czerwca 2018 r.

Termin: Czwartek, 28 czerwca 2018 r. godz. 10:00

Uwaga:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU jest ogłoszeniem na realizację usług społecznych o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w art. 138g ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017.1579 t.j. ze zm. 2017.08.24).


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Prowadzenie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - poprzez zajęcia
ze specjalistami oraz udzielanie dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów w celu realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pszczynie. Postępowanie powtórzone.

I. Nazwa i adres Zamawiającego.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pszczynie
43-200 Pszczyna ul. Zamenhoffa
Uwaga:
W imieniu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pszczynie postępowanie prowadzone jest przez Powiat Pszczyński, zgodnie z zawartym porozumieniem.
Powiat Pszczyński
ul. 3 Maja 10; 43-200 Pszczyna
Wydział prowadzący postępowanie: Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
e-mail: zamowienia@powiat.pszczyna.pl ,tel/ fax: 32-449-23-12

Szczegółowy Opis Przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami zamieszczono poniżej.

Ilość wyświetleń: 1559

powrót

Wyszukiwarka

© 2010-2019 © pless intermedia. Wszelkie prawa zastrzeżone.