Przetargi archiwalne

Projekt przebudowy ul. Św. Jana Pawła II w Studzienicach i Jankowicach na odcinku od ul. Kosów do DW 931

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Wtorek, 29 maja 2018 r.

Termin: Środa, 6 czerwca 2018 r. godz. 09:00

więcej

Roboty drogowe związane z bieżącym utrzymaniem dróg wojewódzkich powierzonych do utrzymania PZD Pszczyna

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Czwartek, 17 maja 2018 r.

Termin: Poniedziałek, 4 czerwca 2018 r. godz. 09:00

więcej

Prowadzenie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - poprzez zajęcia ze specjalistami oraz udzielanie dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych sp

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Pszczyna

Dodano: Piątek, 18 maja 2018 r.

Termin: Wtorek, 29 maja 2018 r. godz. 10:00

więcej

Remont drogi powiatowej 4120 S tj. ul. Staromiejskiej w Pszczynie wraz z odwodnieniem w km 0+000 do 1+500

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Piątek, 11 maja 2018 r.

Termin: Poniedziałek, 28 maja 2018 r. godz. 09:00

więcej

Remont 5 i 6 piętra Szpitala w Pszczynie przy ul. Antesa 11.

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Pszczyna

Dodano: Środa, 25 kwietnia 2018 r.

Termin: Czwartek, 10 maja 2018 r. godz. 10:00

więcej

Wykoszenie poboczy, skarp i przeciwskarp dróg wojewódzkich powierzonych do utrzymania przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie w Gminie Pawłowice (DW 938 i 933)

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Czwartek, 26 kwietnia 2018 r.

Termin: Poniedziałek, 7 maja 2018 r. godz. 09:00

więcej

Instalacja wyświetlaczy prędkości rzeczywistej w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Pszczyńskiego

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Wtorek, 10 kwietnia 2018 r.

Termin: Piątek, 27 kwietnia 2018 r. godz. 09:00

więcej

Wycinka drzew z pasa drogowego dróg powiatowych zarządzanych przez PZD Pszczyna

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Czwartek, 19 kwietnia 2018 r.

Termin: Piątek, 27 kwietnia 2018 r. godz. 09:00

więcej

Wykoszenie poboczy, skarp i przeciwskarp dróg powiatowych i wojewódzkich zarządzanych i powierzonych do utrzymania przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Wtorek, 17 kwietnia 2018 r.

Termin: Środa, 25 kwietnia 2018 r. godz. 09:00

więcej

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych: Czarków, Ćwiklice, Jankowice, Piasek, Rudołtowice i Studzienice, wchodzących w skład jednostki ewidencyjnej Pszczyna (W), położonej

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Pszczyna

Dodano: Czwartek, 12 kwietnia 2018 r.

Termin: Piątek, 20 kwietnia 2018 r. godz. 10:00

więcej

Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Pszczynie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Pszczyna

Dodano: Poniedziałek, 5 marca 2018 r.

Termin: Wtorek, 17 kwietnia 2018 r. godz. 10:00

więcej

Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego ciągnika rolniczego

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Piątek, 30 marca 2018 r.

Termin: Poniedziałek, 9 kwietnia 2018 r. godz. 09:00

więcej

Przebudowa ul. Rodzinnej w Kobiórze na odcinku od parkingu do DK 1 – etap I

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Wtorek, 20 marca 2018 r.

Termin: Środa, 4 kwietnia 2018 r. godz. 09:00

więcej

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych: Czarków, Ćwiklice, Jankowice, Piasek, Rudołtowice i Studzienice, wchodzących w skład jednostki ewidencyjnej Pszczyna (W), położonej

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Pszczyna

Dodano: Poniedziałek, 19 marca 2018 r.

Termin: Środa, 28 marca 2018 r. godz. 10:00

więcej

Przebudowa drogi powiatowej nr 4103S tj. ul. Pawiej w Wiśle Małej i ul. Jedności w Studzionce – etap I

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Wtorek, 13 marca 2018 r.

Termin: Środa, 28 marca 2018 r. godz. 09:00

więcej

Pielęgnacja zieleni wysokiej w pasie drogowym dróg powiatowych i wojewódzkich zarządzanych i powierzonych do utrzymania PZD Pszczyna

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Wtorek, 20 marca 2018 r.

Termin: Środa, 28 marca 2018 r. godz. 09:00

więcej

Utworzenie powiatowej bazy sieci uzbrojenia terenu GESUT oraz utworzenie powiatowej bazy danych obiektów topograficznych BDOT500 dla obszaru miasta Pszczyna

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Pszczyna

Dodano: Poniedziałek, 12 marca 2018 r.

Termin: Środa, 21 marca 2018 r. godz. 10:00

więcej

Wycinka drzew z pasa drogowego dróg powiatowych i wojewódzkich zarządzanych i powierzonych do utrzymania PZD Pszczyna

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Wtorek, 13 marca 2018 r.

Termin: Środa, 21 marca 2018 r. godz. 09:00

więcej

Przebudowa drogi powiatowej nr 4103S tj. ul. Pawiej w Wiśle Małej i ul. Jedności w Studzionce – etap I

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Wtorek, 20 lutego 2018 r.

Termin: Wtorek, 6 marca 2018 r. godz. 09:00

więcej

Przebudowa wraz z zabezpieczeniem na szkody górnicze odcinka drogi wraz z przepustem na potoku Pawłówka w ciągu ul. Wyzwolenia Pawłowicach z dostosowaniem rzędnych do prognozowanych do roku 2020 wpływ

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Czwartek, 8 lutego 2018 r.

Termin: Piątek, 23 lutego 2018 r. godz. 09:00

więcej

Utworzenie systemu oświetlenia przejść dla pieszych – zapewnieniem bezpieczeństwa na drogach Powiatu Pszczyńskiego

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Środa, 7 lutego 2018 r.

Termin: Czwartek, 22 lutego 2018 r. godz. 09:00

więcej

Przebudowa drogi powiatowej nr 4100S tj. ul. Wyzwolenia w miejscowości Suszec, Kryry, Mizerów na odcinku od skrzyżowania z DW935 w Suszcu do skrzyżowania z ul. Uczniowską w Mizerowie

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Wtorek, 6 lutego 2018 r.

Termin: Środa, 21 lutego 2018 r. godz. 09:00

więcej

Wycinka drzew z pasa drogowego dróg powiatowych i wojewódzkich zarządzanych i powierzonych do utrzymania PZD Pszczyna

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Wtorek, 13 lutego 2018 r.

Termin: Środa, 21 lutego 2018 r. godz. 09:00

więcej

Miejscowości

Wyszukiwarka

© 2010-2019 © pless intermedia. Wszelkie prawa zastrzeżone.