Przetargi archiwalne

„Wymiana dwóch urz?dze? d?wigowych w budynkach Powiatu Pszczy?skiego”.

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Pszczyna

Dodano: Poniedziałek, 15 października 2018 r.

Termin: Wtorek, 30 października 2018 r. godz. 10:00

więcej

Remont dachu, rur spustowych i rynien oraz stropu mi?dzy najwy?szymi kondygnacjami pa?acu zlokalizowanego w zespole pa?acowo parkowym w Rudo?towicach, przy ul. Zawadzkiego 128.

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Pszczyna

Dodano: Wtorek, 2 października 2018 r.

Termin: Środa, 17 października 2018 r. godz. 10:00

więcej

Dostawa soli drogowej luzem z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2018/2019

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Poniedziałek, 1 października 2018 r.

Termin: Wtorek, 9 października 2018 r. godz. 09:00

więcej

Udzielenie i obs?uga d?ugoterminowego kredytu z?otowego dla Powiatu Pszczy?skiego.

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Pszczyna

Dodano: Wtorek, 18 września 2018 r.

Termin: Poniedziałek, 1 października 2018 r. godz. 10:00

więcej

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i dróg wojewódzkich zarz?dzanych i powierzonych do utrzymania PZD Pszczyna w sezonie 2018/2019

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Wtorek, 18 września 2018 r.

Termin: Środa, 26 września 2018 r. godz. 09:00

więcej

Dostosowanie budynku ZLZ w Woli przy ul. Poprzecznej 1 do obowi?zuj?cych przepisów p. po?”.

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Pszczyna

Dodano: Poniedziałek, 3 września 2018 r.

Termin: Piątek, 21 września 2018 r. godz. 10:00

więcej

Roboty drogowe zwi?zane z bie??cym utrzymaniem dróg powiatowych zarz?dzanych przez PZD Pszczyna

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Wtorek, 4 września 2018 r.

Termin: Środa, 19 września 2018 r. godz. 09:00

więcej

Piel?gnacja zieleni wysokiej w pasie drogowym dróg powiatowych i wojewódzkich zarz?dzanych i powierzonych do utrzymania PZD Pszczyna

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Poniedziałek, 10 września 2018 r.

Termin: Wtorek, 18 września 2018 r. godz. 09:00

więcej

Wycinka drzew z pasa drogowego dróg powiatowych i wojewódzkich zarz?dzanych i powierzonych do utrzymania PZD Pszczyna

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Piątek, 7 września 2018 r.

Termin: Poniedziałek, 17 września 2018 r. godz. 09:00

więcej

Remont ul. Orlej w Pniówku i Krzy?owicach na odcinku od skrzy?owania z ul. Krucz? do skrzy?owania z ul. Zwyci?stwa

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Czwartek, 30 sierpnia 2018 r.

Termin: Piątek, 14 września 2018 r. godz. 09:00

więcej

Wznowienie punktów granicznych dzia?ek znajduj?cych si? w pasie dróg powiatowych oraz podzia?y nieruchomo?ci zaj?tych pod drogi powiatowe na terenie Powiatu Pszczy?skiego.

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Pszczyna

Dodano: Środa, 29 sierpnia 2018 r.

Termin: Czwartek, 6 września 2018 r. godz. 10:00

więcej

Odnowa oznakowania poziomego na sieci dróg wojewódzkich powierzonych do utrzymania PZD Pszczyna

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Wtorek, 14 sierpnia 2018 r.

Termin: Środa, 29 sierpnia 2018 r. godz. 09:00

więcej

Wyszukiwarka

© 2010-2019 © pless intermedia. Wszelkie prawa zastrzeżone.