mojprzetarg.pl - regionalny serwis przetargowy

Przetargi archiwalne

Roboty drogowe związane z bieżącym utrzymaniem dróg wojewódzkich powierzonych do utrzymania PZD Pszczyna

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Wtorek, 9 stycznia 2018 r.

Termin: Środa, 24 stycznia 2018 r. godz. 09:00

więcej

Utrzymanie oznakowania pionowego na drogach powiatowych zarządzanych przez PZD Pszczyna

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Piątek, 5 stycznia 2018 r.

Termin: Poniedziałek, 22 stycznia 2018 r. godz. 09:00

więcej

Roboty drogowe związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych zarządzanych przez PZD Pszczyna

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Czwartek, 4 stycznia 2018 r.

Termin: Piątek, 19 stycznia 2018 r. godz. 09:00

więcej

Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki na podstawie decyzji nr OSR.6131.00047.2017 Wójta Gminy Pawłowice oraz złomów i wywrotów w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Pszczyńskiego

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Wtorek, 9 stycznia 2018 r.

Termin: Środa, 17 stycznia 2018 r. godz. 10:00

więcej

Wycinka drzew z pasa drogowego dróg powiatowych i wojewódzkich zarządzanych i powierzonych do utrzymania PZD Pszczyna

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Wtorek, 9 stycznia 2018 r.

Termin: Środa, 17 stycznia 2018 r. godz. 09:00

więcej

Utrzymanie oznakowania pionowego na drogach wojewódzkich powierzonych do utrzymania PZD Pszczyna

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Poniedziałek, 18 grudnia 2017 r.

Termin: Środa, 3 stycznia 2018 r. godz. 09:00

więcej

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pszczynie.

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Pszczyna

Dodano: Poniedziałek, 4 grudnia 2017 r.

Termin: Piątek, 15 grudnia 2017 r. godz. 10:00

więcej

Utrzymanie oznakowania pionowego na drogach wojewódzkich powierzonych do utrzymania PZD Pszczyna

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Wtorek, 28 listopada 2017 r.

Termin: Środa, 13 grudnia 2017 r. godz. 09:00

więcej

Dostawa sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Pszczynie.

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Pszczyna

Dodano: Poniedziałek, 27 listopada 2017 r.

Termin: Wtorek, 5 grudnia 2017 r. godz. 10:00

więcej

Dostawa sprzętu i wyposażenia dla Szpitala Powiatowego w Pszczynie.

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Pszczyna

Dodano: Piątek, 10 listopada 2017 r.

Termin: Środa, 29 listopada 2017 r. godz. 10:00

więcej

Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego - inżyniera kontraktu dla zadania: Budowa Centrum Przesiadkowego wraz z niezbędną infrastrukturą drogową dla Powiatu Pszczyńskiego.

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Pszczyna

Dodano: Wtorek, 14 listopada 2017 r.

Termin: Wtorek, 28 listopada 2017 r. godz. 10:00

więcej

Dostawa i instalacja urządzeń i wyposażenia pracowni do praktycznej nauki zawodu w PZS nr 1 i PZS nr 2 w Pszczynie.

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Pszczyna

Dodano: Środa, 11 października 2017 r.

Termin: Poniedziałek, 27 listopada 2017 r. godz. 10:00

więcej

Wycinka drzew z pasa drogowego dróg wojewódzkich powierzonych do utrzymania PZD Pszczyna

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Środa, 15 listopada 2017 r.

Termin: Czwartek, 23 listopada 2017 r. godz. 09:00

więcej

Świadczenie usług przewozowych w powiatowej komunikacji publicznego transportu zbiorowego Powiatu Pszczyńskiego.

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Pszczyna

Dodano: Wtorek, 7 listopada 2017 r.

Termin: Wtorek, 14 listopada 2017 r. godz. 10:00

więcej

Dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Pszczynie na lata 2018-2020.

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Pszczyna

Dodano: Środa, 25 października 2017 r.

Termin: Poniedziałek, 6 listopada 2017 r. godz. 10:00

więcej

Sprzedaż drewna pozyskanego z wywrotów i wiatrołomów w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Pszczyńskiego

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Czwartek, 19 października 2017 r.

Termin: Piątek, 27 października 2017 r. godz. 10:00

więcej

Sprzedaż drewna pozyskanego z wywrotów i wiatrołomów w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Pszczyńskiego

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Środa, 18 października 2017 r.

Termin: Czwartek, 26 października 2017 r. godz. 10:00

więcej

Przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji na wydzierżawienie miejsca handlowego przy ul. Katowickiej w Pszczynie

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Poniedziałek, 16 października 2017 r.

Termin: Wtorek, 24 października 2017 r. godz. 10:00

więcej

Dostawa soli drogowej luzem z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2017/2018

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Czwartek, 12 października 2017 r.

Termin: Piątek, 20 października 2017 r. godz. 09:00

więcej

Sprzedaż drewna pozyskanego z wywrotów i wiatrołomów w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Pszczyńskiego

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Poniedziałek, 9 października 2017 r.

Termin: Wtorek, 17 października 2017 r. godz. 10:00

więcej

Przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji na wydzierżawienie miejsca handlowego przy ul. Katowickiej w Pszczynie

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Środa, 4 października 2017 r.

Termin: Czwartek, 12 października 2017 r. godz. 10:00

więcej

Dostawa serwerów oraz sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Pszczynie.

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Pszczyna

Dodano: Środa, 20 września 2017 r.

Termin: Piątek, 29 września 2017 r. godz. 10:00

więcej

Wycinka drzew z pasa drogowego dróg powiatowych i wojewódzkich zarządzanych i powierzonych do utrzymania PZD Pszczyna

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Czwartek, 21 września 2017 r.

Termin: Piątek, 29 września 2017 r. godz. 09:00

więcej

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4121S tj. ul. Batalionów Chłopskich w Pszczynie - Etap 5

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Środa, 13 września 2017 r.

Termin: Czwartek, 28 września 2017 r. godz. 09:00

więcej

Remont nawierzchni chodnika w ciągu ul. Katowickiej w Pszczynie - etap 2

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Środa, 13 września 2017 r.

Termin: Czwartek, 28 września 2017 r. godz. 09:00

więcej

Wyszukiwarka

© 2010-2018 © pless intermedia. Wszelkie prawa zastrzeżone.