Przetargi archiwalne

Remont cz?stkowy wielkopowierzchniowy na DW933 na odcinku ?wiklice - Góra

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Wtorek, 9 kwietnia 2019 r.

Termin: Środa, 24 kwietnia 2019 r. godz. 09:00

więcej

„Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w trybie art. 24a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne dla obr?bów ewidencyjnych: Pszczyna i Stara Wie?; wchodz?cych w sk?ad jednostki ewidencyjn

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Pszczyna

Dodano: Czwartek, 11 kwietnia 2019 r.

Termin: Piątek, 19 kwietnia 2019 r. godz. 10:00

więcej

Dostawa fabrycznie nowego ci?gnika rolniczego dla Powiatowego Zarz?du Dróg w Pszczynie

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Środa, 10 kwietnia 2019 r.

Termin: Czwartek, 18 kwietnia 2019 r. godz. 09:00

więcej

Remont drogi powiatowej nr 4109S tj. ul. Hodowców w Wi?le Wielkiej w km 2+370 do 2+420 oraz 3+005 do 3+205

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Wtorek, 2 kwietnia 2019 r.

Termin: Środa, 17 kwietnia 2019 r. godz. 09:00

więcej

Remont przepustów w ci?gu drogi powiatowej nr 4128S tj. ul. Zawadzkiego w Rudo?towicach w km 1+760

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Wtorek, 2 kwietnia 2019 r.

Termin: Środa, 17 kwietnia 2019 r. godz. 09:00

więcej

Wykoszenie poboczy, skarp i przeciwskarp dróg powiatowych i wojewódzkich zarz?dzanych i powierzonych do utrzymania przez Powiatowy Zarz?d Dróg w Pszczynie

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Środa, 3 kwietnia 2019 r.

Termin: Czwartek, 11 kwietnia 2019 r. godz. 09:00

więcej

Wyszukiwarka

© 2010-2020 © pless intermedia. Wszelkie prawa zastrzeżone.