Prowadzenie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - poprzez zajęcia ze specjalistami oraz udzielanie dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych sp

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Pszczyna

Dodano: Piątek, 18 maja 2018 r.

Termin: Wtorek, 29 maja 2018 r. godz. 10:00

Prowadzenie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - poprzez zajęcia ze specjalistami oraz udzielanie dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów w celu realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pszczynie.

Uwaga:

Przedmiotowe ogłoszenie o zamówieniu jest ogłoszeniem na usługi społeczne o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w art. 138g ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017.1579 t.j. ze zm. 2017.08.24).

Ilość wyświetleń: 1408

powrót

Wyszukiwarka

© 2010-2019 © pless intermedia. Wszelkie prawa zastrzeżone.